Zabezpieczenie elektroniczne

Instalujemy wszelakie elektroniczne systemy zabezpieczeń technicznych dobrane pod konkretne zapotrzebowanie Klienta.
Zazwyczaj systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), monitoringu wizyjnego (CCTV), kontroli dostępu (KD), sygnalizacji alarmowania pożarowego (SAP) stanowią uzupełnienie świadczonej przez nas ochrony fizycznej.