Ochrona fizyczna

Agencja ochrony,,SOLDARS” świadczy usługi w zakresie kompleksowej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia. Przed rozpoczęciem każdej usługi przeprowadzana jest analiza specyfiki i zagrożeń obiektu. Na podstawie tej analizy oraz wywiadu z Kontrahentem sporządzana jest szczegółowa oferta zawierająca sugestie dotyczące samej ochrony fizycznej oraz alternatywne rozwiązania dające możliwość wyboru najlepszych form ochrony. Konstruktywna i przemyślana selekcja pracowników pozwala naszej firmie sprostać najtrudniejszym wymogom związanym z ochroną obiektu. Każdy pracownik ochrony przechodzi odpowiednie szkolenie w zakresie stanowiska pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie wszyscy nasi pracownicy są sprawdzani w Krajowym Rejestrze Karnym. Pracownicy na każdym z obiektów poddawani są systematycznym kontrolom w celu sprawdzenia jakości i rzetelności realizowanej usługi.

Zabezpieczenia techniczne

W każdym przypadku, gdy istnieje potrzeba wsparcia lub możliwość skutecznego zastąpienia ochrony fizycznej ochroną elektroniczną, firma nasza oferuje sporządzenie projektu i wykonanie technicznego systemu zabezpieczeń. Elementy systemu elektronicznego są tak dobrane, aby uwzględnić specyfikę obiektu, panujące zagrożenia oraz wartość chronionego mienia. Realizacją wymienionych usług zajmują się wykwalifikowani specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych.

Sprzątanie w obiektach