SMA Soldars

Posiadamy Stację Monitorowania Alarmów (SMA) oraz patrole interwencyjne. Przed podpisaniem umowy na podjazd patrolu interwencyjnego każdorazowo analizujemy możliwość skutecznego obsłużenia Klienta w deklarowanym w umowie czasie.